Διαγωνισμοί

26o Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Διαγωνισμοί 2019


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (2) ΧΡΟΝΩΝ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 60.000,00 ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (2) ΧΡΟΝΩΝ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 60.000,00 ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαγωνισμοί 2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ / ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ / ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Διαγωνισμοί 2017


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ» ενδιαφέρεται για την εξεύρεση συνεργάτη για το έργο «Σχεδιασμός Καλλιτεχνικών Δράσεων του 24ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας».

Πρόσκληση σε PDF μορφή

Περίληψη πρόσκλησης σε PDF μορφή


Διαγωνισμοί 2016


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

H Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ», ανακοινώνει ότι θα προβεί στην κάλυψη της θέσης ενός (1) Καλλιτεχνικού Συμβούλου του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας της Κ.Ε «ΦΑΡΙΣ», διάρκειας έως (8) μήνες..

Download PDF >

Download PDF_ΠΕΡΙΛΗΨΗ >


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

H Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ», στο πλαίσιο διοργάνωσης του 22ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της, για την ενοικίαση χωροδικτυωμάτων και ικριωμάτων εργασίας.

Download PDF >


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΟΥΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

H Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ», στο πλαίσιο διοργάνωσης του 22ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της, για την ενοικίαση οπτικοαουστικού εξοπλισμού.

Download PDF >


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

H Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ», στο πλαίσιο διοργάνωσης του 22ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της που αφορούν την κάλυψη ηχητικού εξοπλισμού με τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη, για τις ανάγκες του 22ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας για το έτος 2016.

Download PDF >


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη, για την ανάθεση της υπηρεσίας που αφορά την κάλυψη Φωτιστικού Εξοπλισμού με τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη για τις ανάγκες του 22ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας για το έτος 2016.

Download PDF > (Περίληψη)

Download PDF > (Διακήρυξη) 

__2015______________________________________________________

"ΦΑΡΙΣ" ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ανακοίνωση σχετικά με την κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών, παραλαβής αγαθών και καλής εκτέλεσης υπηρεσιών που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 14/12/2015 στα κεντρικά γραφεία Διοίκησης της ΦΑΡΙΣ.

Download PDF >

______________


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη του ηχητικού εξοπλισμού για το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Download DOC >

ΜΕΛΕΤΗ Download DOC >

___________________________________________________________

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των αναγκών ενοικίασης και τοποθέτησης εξοπλισμού στήριξης (Τράσσα) για τον φωτιστικό και τον ηχητικό εξοπλισμό του 21ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Download DOC >

___________________________________________________________

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των αναγκών ενοικίασης οπτικοακουστικού εξοπλισμού για το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Download DOC >

___________________________________________________________

Κάλυψη φωτιστικού εξοπλισμού με τοποθέτηση & τεχνική υποστήριξη για τις ανάγκες του 21ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Download DOC >

ΔΙΑΚHΡYΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Download DOC >

MEΛΕΤΗ Download DOC >

___________________________________________________________

Κάλυψη ηχητικού εξοπλισμού με τοποθέτηση & τεχνική υποστήριξη για τις ανάγκες του 21ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Download DOC >

ΔΙΑΚHΡYΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Download DOC >

MEΛΕΤΗ Download DOC >

____________________________________________________________

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 21ΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣDownload DOC >

ΔΙΑΚHΡYΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥDownload DOC >

____________________________________________________________

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εκτυπώσεων για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ» για το έτος 2015.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Download DOC >

ΔΙΑΚHΡYΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Download DOC >

MEΛΕΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Download DOC >

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Download DOC >

____________________________________________________________

"ΦΑΡΙΣ" ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Ανακοίνωση σχετικά με την κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών, παραλαβής αγαθών και καλής εκτέλεσης υπηρεσιών που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15/1/2015 στα κεντρικά γραφεία Διοίκησης της ΦΑΡΙΣ.

Download DOC >

__2014______________________________________________________

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ανάθεσης Προμήθειας Υπηρεσιών για το Γραφείο Υποψηφιότητας της Καλαμάτας για Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα.

Download DOC >

___________________________________________________________

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
για την «Ανάθεση Διαχείρισης Έργου – Διοίκηση Γραφείου για την διεκδίκηση του τίτλου Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2021»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Download DOC >

ΔΙΑΚHΡYΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Download DOC >

ΤΕΧΝΙΚΗ MEΛΕΤΗ Download DOC >

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Download DOC >

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Download DOC

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Download DOC >

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ Download DOC >

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ Download DOC >

___________________________________________________________

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ «ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 20ΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Download PDF >

ΔΙΑΚHΡYΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Download PDF >

MEΛΕΤΗ Download PDF >

___________________________________________________________

Υποβολή Οικονομικής προσφοράς για την ενοικίαση και τοποθέτηση εξοπλισμού χωροδικτυωμάτων και ικριωμάτων εργασίας για την κάλυψη αναγκών του 20ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Download PDF >

___________________________________________________________

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ «ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 20ΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Download PDF >

ΔΙΑΚHΡYΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Download PDF >

MEΛΕΤΗ Download PDF >

___________________________________________________________

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ «ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 20ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 201

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Download PDF >

ΔΙΑΚHΡYΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Download PDF >

MEΛΕΤΗ Download PDF >

___________________________________________________________

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ
«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 20ΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣDownload PDF >

ΔΙΑΚHΡYΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥDownload PDF >

MEΛΕΤΗDownload PDF >

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣDownload DOC >

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣDownload DOC >

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝDownload DOC >

___________________________________________________________

"Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του 20ου
Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας"

Download PDF >

___________________________________________________________

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ» σε υπηρεσίες εκτυπώσεων για το οικ. έτος 2014.

Download PDF >

Download DOC >

___________________________________________________________

Υποβολή Οικονομικής προσφοράς για την μίσθωση κλινών σε ξενοδοχεία της Καλαμάτας για την κάλυψη αναγκών του 20ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Download PDF >

___________________________________________________________

Υποβολή Οικονομικής προσφοράς για την μίσθωση ταξί για μετακίνηση εκτός Καλαμάτας για την κάλυψη αναγκών του 20ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Download PDF >

___________________________________________________________

Υποβολή Οικονομικής προσφοράς για την μίσθωση λεωφορείων για μετακίνηση εκτός Καλαμάτας για την κάλυψη αναγκών του 20ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Download PDF >

___________________________________________________________

"ΦΑΡΙΣ" ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Download PDF >

___________________________________________________________