Διαγωνισμοί

25o Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

 

__2015______________________________________________________

"ΦΑΡΙΣ" ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ανακοίνωση σχετικά με την κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών, παραλαβής αγαθών και καλής εκτέλεσης υπηρεσιών που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 14/12/2015 στα κεντρικά γραφεία Διοίκησης της ΦΑΡΙΣ.

Download PDF >

______________


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη του ηχητικού εξοπλισμού για το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Download DOC >

ΜΕΛΕΤΗ Download DOC >

___________________________________________________________

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των αναγκών ενοικίασης και τοποθέτησης εξοπλισμού στήριξης (Τράσσα) για τον φωτιστικό και τον ηχητικό εξοπλισμό του 21ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Download DOC >

___________________________________________________________

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των αναγκών ενοικίασης οπτικοακουστικού εξοπλισμού για το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Download DOC >

___________________________________________________________

Κάλυψη φωτιστικού εξοπλισμού με τοποθέτηση & τεχνική υποστήριξη για τις ανάγκες του 21ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Download DOC >

ΔΙΑΚHΡYΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Download DOC >

MEΛΕΤΗ Download DOC >

___________________________________________________________

Κάλυψη ηχητικού εξοπλισμού με τοποθέτηση & τεχνική υποστήριξη για τις ανάγκες του 21ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Download DOC >

ΔΙΑΚHΡYΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Download DOC >

MEΛΕΤΗ Download DOC >

____________________________________________________________

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 21ΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣDownload DOC >

ΔΙΑΚHΡYΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥDownload DOC >

____________________________________________________________

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εκτυπώσεων για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ» για το έτος 2015.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Download DOC >

ΔΙΑΚHΡYΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Download DOC >

MEΛΕΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Download DOC >

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Download DOC >

____________________________________________________________

"ΦΑΡΙΣ" ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Ανακοίνωση σχετικά με την κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών, παραλαβής αγαθών και καλής εκτέλεσης υπηρεσιών που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15/1/2015 στα κεντρικά γραφεία Διοίκησης της ΦΑΡΙΣ.

Download DOC >

__2014______________________________________________________

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ανάθεσης Προμήθειας Υπηρεσιών για το Γραφείο Υποψηφιότητας της Καλαμάτας για Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα.

Download DOC >

___________________________________________________________

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
για την «Ανάθεση Διαχείρισης Έργου – Διοίκηση Γραφείου για την διεκδίκηση του τίτλου Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2021»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Download DOC >

ΔΙΑΚHΡYΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Download DOC >

ΤΕΧΝΙΚΗ MEΛΕΤΗ Download DOC >

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Download DOC >

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Download DOC

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Download DOC >

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ Download DOC >

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ Download DOC >

___________________________________________________________

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ «ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 20ΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Download PDF >

ΔΙΑΚHΡYΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Download PDF >

MEΛΕΤΗ Download PDF >

___________________________________________________________

Υποβολή Οικονομικής προσφοράς για την ενοικίαση και τοποθέτηση εξοπλισμού χωροδικτυωμάτων και ικριωμάτων εργασίας για την κάλυψη αναγκών του 20ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Download PDF >

___________________________________________________________

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ «ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 20ΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Download PDF >

ΔΙΑΚHΡYΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Download PDF >

MEΛΕΤΗ Download PDF >

___________________________________________________________

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ «ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 20ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 201

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Download PDF >

ΔΙΑΚHΡYΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Download PDF >

MEΛΕΤΗ Download PDF >

___________________________________________________________

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ
«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 20ΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣDownload PDF >

ΔΙΑΚHΡYΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥDownload PDF >

MEΛΕΤΗDownload PDF >

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣDownload DOC >

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣDownload DOC >

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝDownload DOC >

___________________________________________________________

"Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του 20ου
Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας"

Download PDF >

___________________________________________________________

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ» σε υπηρεσίες εκτυπώσεων για το οικ. έτος 2014.

Download PDF >

Download DOC >

___________________________________________________________

Υποβολή Οικονομικής προσφοράς για την μίσθωση κλινών σε ξενοδοχεία της Καλαμάτας για την κάλυψη αναγκών του 20ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Download PDF >

___________________________________________________________

Υποβολή Οικονομικής προσφοράς για την μίσθωση ταξί για μετακίνηση εκτός Καλαμάτας για την κάλυψη αναγκών του 20ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Download PDF >

___________________________________________________________

Υποβολή Οικονομικής προσφοράς για την μίσθωση λεωφορείων για μετακίνηση εκτός Καλαμάτας για την κάλυψη αναγκών του 20ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Download PDF >

___________________________________________________________

"ΦΑΡΙΣ" ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Download PDF >

___________________________________________________________