Διαγωνισμοί

26o Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Διαγωνισμοί 2019


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (2) ΧΡΟΝΩΝ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 60.000,00 ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (2) ΧΡΟΝΩΝ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 60.000,00 ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαγωνισμοί 2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ / ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ / ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Διαγωνισμοί 2017


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ» ενδιαφέρεται για την εξεύρεση συνεργάτη για το έργο «Σχεδιασμός Καλλιτεχνικών Δράσεων του 24ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας».

Πρόσκληση σε PDF μορφή

Περίληψη πρόσκλησης σε PDF μορφή